Stručný obsah

   
O autorech 15
Poděkování 17
Předmluvy k 1.- 3. vydání 18
1. kapitola Úvod do problematiky softwarového práva 23
2. kapitola Definice softwaru, práva k softwaru a jeho ochrana, databáze 31
3. kapitola Autorskoprávní a trestněprávní prostředky ochrany softwaru, softwarové pirátství 53
4. kapitola Zaměstnanci v IT firmě a vývoj softwaru 75
5. kapitola Smluvní vztahy v IT – co je na nich zvláštního? 129
6. kapitola Distribuce a leasing softwaru 155
7. kapitola Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací, smlouva o mlčenlivosti 171
8. kapitola Smlouva o analýze v IT 183
9. kapitola Smlouva o vývoji a implementaci softwaru 191
10. kapitola Licence a licenční smlouva, Free software a Open Source 269
11. kapitola Servis a údržba softwaru 299
12. kapitola Outsourcing IT, SLA, Cloud Computing a SaaS 323
13. kapitola Datové centrum, bezpečnost dat v Cloudu 351
14. kapitola Nakládání s osobními údaji 367
15. kapitola IT a veřejné zakázky 397
16. kapitola Vybrané aspekty krabicového softwaru a prodeje „použitého“ softwaru 409
Závěrem 429
Přílohy
A Vybraná ustanovení právních předpisů 431
B Informační zdroje 481
Rejstřík 485
   

Podrobný obsah

AKTUALIZOVANÉ A DOPLNĚNÉ 3. VYDÁNÍ
vydání květen 2018, 488 stran, Computer Press
424,-Kč
Objednat