Napsali o knize

"Kniha Softwarové právo je unikátním počinem v autorskoprávní problematice, jelikož se snaží vymezit pojem software jak pro právníky, tak i pro odborníky v IT, ale i pro méně zkušené vedoucí pracovníky a manažery firem. Považuji jí za určitý komunikační most mezi právníkem, IT specialistou a managementem firmy. Doporučil bych ji jako základní učebnici pro pochopení složitého právního světa softwaru, a to jak jeho uživatelům, tak dodavatelům."
Jakub Vlček, nezávislý softwarový a SAM auditor

„Jedná se o velmi užitečný počin na poli vnesení porozumění mezi poskytovateli produktů a služeb v oblasti IT a jejich zákazníků. Kniha se velmi srozumitelným jazykem vyjadřuje k složité problematice právních vztahů v oblasti IT.“
Miroslav Hampel, generální ředitel společnosti KVADOS, a.s.

„Kniha Softwarové právo bude cenným pomocníkem nejen pro řídící a výkonné pracovníky softwarových fi rem, ale rovněž nabídne pomocnou ruku zákazníkům, kterým pomůže lépe pochopit výklad práva v této tak specifické oblasti.“
Marek Kučera, výkonný ředitel společnosti K2 atmitec, s.r.o.

„Kniha Softwarové právo je na našem trhu první publikací svého druhu, která spojuje svět práva a softwaru a rozebírá ho z mnoha úhlů. Lze říci, že svým praktickým a systematickým přístupem do jisté míry i nastavuje standardy v tomto právním oboru. Tuto knihu doporučuji jako povinnou četbu ředitelům a zejména projektovým manažerům každé softwarové firmy působící u nás.“
Petr Hulmák, ředitel společnosti DEFINITY Systems, s.r.o.

„Vzhledem ke komplexnosti, s jakou autoři uchopili právní problematiku tvorby a poskytování soft waru, a díky množství konkrétních příkladů může tato publikace velmi dobře posloužit jako vodítko jak při tvorbě obchodních smluv, tak interních předpisů těchto společností.“
Robert Lukeš, obchodní manažer společnosti STORMWARE, s.r.o.

AKTUALIZOVANÉ A DOPLNĚNÉ 3. VYDÁNÍ
vydání květen 2018, 488 stran, Computer Press
424,-Kč
Objednat